Liên hệ

TRƯỜNG MẪU GIÁO NINH GIA

Địa chỉ: Thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia,huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn:
Bà Ngô Thị Ngọc Liên – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633.671216. – Email: mgninhgia@gmail.com